27.1.2015

Na svobodu připraven!

SVI AJAK z.s. začíná s realizací projektu “Na Svobodu připraven”. Projekt, který v hodnocení získal 89,82 bodů, je financován prostřednictvím OP Praha adaptabilita. Cílem projektu je zlepšit začleňování znevýhodněných osob ve výkonu trestu na trh práce a tím zabránit recidivě. Vzdělávací aktivity se zaměřují zejména na práci s počítačem, e-mailem, internetem a dále na zvládnutí vytvoření osobního profilu CV, správnou sebeprezentaci a komunikaci s úřady. Více o novém projektu najdete v sekci “Naše projekty".

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat