27.2.2015

„Na svobodu připraven!“ – náš první den

K dnešnímu dni byla zahájena přímá práce s cílovou skupinou odsouzených ve výkonu trestu ve věznici Jiřice, v rámci projektu „Na svobodu připraven!“. I přesto, že prostředí věznice má svá specifika, proběhlo vše naprosto hladce a bez problémů, za což patří dík také všem zapojeným zaměstnancům zařízení. Odezva na projekt ze strany cílové skupiny je velká a nezbývá než věřit, že se nám zájem podaří udržet, či ještě více prohloubit. Bližší informace o projektu jsou k dispozici zde.

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat