1.11.2015

Projekt „Na svobodu připraven!“ byl úspěšně ukončen

Realizace projektu „Na svobodu připraven!“ byla ke dni 31. 10. 2015 úspěšně ukončena. Slavnostním dnem však byla již středa 14. 10. 2015, kdy byl odsouzeným, kteří úspěšně tento projekt absolvovali, předán Certifikát o absolvování tohoto programu. Slavnostního aktu se ze realizátora projektu zúčastnil Ing. Marek Koplík, jeden z manažerů projektu, a lektorský tým. Věznici Jiřice pak zastoupila Mgr. Hana Prokopová, tisková mluvčí, a speciální pedagog věznice Mgr. Roman Farkaš.

V rámci projektu bylo postupně zapojeno celkem 37 osob z cílové skupiny odsouzených ve výkonu trestu, přičemž úspěšně podpořených bylo celkem 21 z nich. Projekt měl velmi pozitivní ohlas jak ze strany cílové skupiny, které zvýšil šance pro její následnou resocializaci a nové uplatnění po ukončení výkonu trestu, tak ze strany nápravného zařízení Věznice Jiřice.

Díky projektu byly v rámci Věznice Jiřice vybaveny SVI AJAK z. s. dvě počítačové učebny, které zde i po ukončení projektu zůstávají v dlouhodobé bezplatné zápůjčce.

Mezi důležité výstupy projektu patří také speciálně navržené softwarové řešení, připravené na míru společností Advice Corporation s.r.o. a dále zpracovaný manuál „První kroky na svobodě“, který může posloužit odsouzeným ve výkonu trestu jako konkrétní návod, jak se chovat a jak postupovat v prvních dnech po té, co opustí nápravné zařízení. Pro zájemce je manuál „První kroky na svobodě“ ke stažení zde.

I přesto, že prostředí věznice má svá specifika, proběhlo vše bez výrazných problémů, za což patří velké díky projektovému týmu, všem lektorům, samotným účastníkům projektu a v neposlední řadě panu řediteli Věznice Jiřice, Vrchnímu radovi, plk. Mgr. Petrovi Sukovi a i všem jeho kolegům.

Ing. Jiří Otta, ředitel SVI AJAK z. s.

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat