Dotace a poradenství

Dotační poradenství a příprava žádosti

Dlouhodobě zajišťujeme podrobnou analýzu vhodných a otevřených dotačních titulů či jiných forem podpory dle charakteru aktivit a plánů našich klientů. Žádost o poskytnutí dotace zpracováváme po podrobném rozboru projektového záměru. Věnujeme pozornost nejen samotnému cíli projektu a jeho rozpočtu, ale také způsobilosti výdajů, identifikaci rizik, návrhu vhodných preventivních opatření, nastavení horizontálních, závazných a monitorovacích ukazatelů a dalším nezbytným částem dotační žádosti.

Administrace projektů

Pro úspěšný projekt a reálné získání dotace není klíčové pouze samotné schválení projektu, ale především jeho realizace. Díky této službě můžete ušetřit čas váš i vašich zaměstnanců, věnujících se projektu a přenechat administraci Vašeho projektu profesionálům s mnohaletými zkušenostmi. Zvýšíte tak efektivitu, snížíte náklady na administraci projektu a zejména minimalizujete riziko chyb či nepřesností v odevzdávaných dokumentech a z nich vyplývajících důsledků.

Výběrová řízení

V rámci realizace dotačního projektu je příjemce povinen dodržovat specifická pravidla pro výběr dodavatelů a další metodiky jednotlivých operačních programů, popř. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Je tedy třeba zajistit agendu výběrových řízení. Proto pro naše klienty poskytujeme službu, která tuto agendu kompletně zajišťuje. Poskytujeme klientům flexibilitu, zaručenou mlčenlivost, diskrétnost, vyloučení konfliktu zájmů a plnou právní odpovědnost za průběh zadávacího řízení a zpracované dokumenty.

Aktuality

Chcete vědět víc?

Odeslat

Newsletter

Zaregistrovat