O společnosti

Jsme instituce s více než třicetiletou tradicí v oblasti vzdělávání a dotačního poradenství. Realizujeme zakázkové vzdělávací programy, vzdělávací programy pro veřejnost a akreditované kurzy. Portfolio našich služeb tvoří jazykové vzdělávání, odborně technické vzdělávání, manažerské vzdělávání, vzdělávání ve veřejné správě, další vzdělávání pedagogických pracovníků a rekvalifikační kurzy připravované na základě aktuálních potřeb regionálního trhu práce.

Spolupracujeme dlouhodobě s širokým týmem externích lektorů - expertů v nejrůznějších oborech a oblastech. Naše vzdělávací programy jsou akreditovány MV ČR, MPSV a MŠMT.

Od roku 1994 poskytujeme také poradenské služby v oblasti dotací z fondů EU pro realizaci investičních i neinvestičních projektů. Konzultujeme projektové záměry, zajišťujeme komplexní služby včetně komunikace s orgány veřejné správy, kompletaci žádostí a formulářů, formulaci podnikatelského záměru a další služby související s projekty.

Věnujeme se širokému průřezu operačních programů prakticky ve všech hlavních dotačních oblastech, včetně dlouhodobých projektů.

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat