Naše projekty

Našim dlouhodobým cílem je uskutečňování všech druhů vzdělávacích aktivit dospělých v celé šíři procesu celoživotního učení a rozvoje lidských zdrojů. Zvláštní důraz je kladen na vzdělávací programy řešící zaměstnanost, jazykovou, informační a občanskou gramotnost obyvatel.

Z těchto důvodů průběžně realizujeme široké spektrum vlastních projektů, které jsou zaměřené na zlepšení infrastruktury vzdělávání a na vzdělávací činnosti jako takové. Níže uvádíme několik našich významných projektů.

Kalibrační systém pro prediktivní technologie

OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Realizace 1. 8. 2020 - 31. 7. 2022

Inovujeme s telekomunikačními daty!

OPZ – Operační program Zaměstnanost Realizace 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019 Celkový rozpočet projektu 18 mil. Kč

Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k [n]fenacenům

OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Realizace 1. 1. 2017 – 31. 8. 2019 Celkový rozpočet projektu 22 mil. Kč

Odborné vzdělávání zaměstnanců SVI AJAK services s.r.o.

OPZ – Operační program Zaměstnanost Realizace 1. 12. 2016 – 31. 10. 2018 Celkový rozpočet projektu 839 tis. Kč

Na svobodu připraven!

OP Praha adaptabilita Realizace 1.1. – 31.10. 2015 Celkové náklady 2 mil. Kč

Malými řemeslníky s Patem a Matem – polytechnické vzdělávání v praxi MŠ

OPVK - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Realizace 2014 - trvá Celkový rozpočet projektu 4,3 mil. Kč

Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu

OPVK - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Realizace 2013 - 2014

TandemTraining

OPPI - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Realizace 2012 - 2014 Celkové náklady 3,8 mil. Kč

Práce v EU

JPD 3 Realizace 2007 - 2008 Celkové náklady 3,7 mil Kč

Výstavba centra celoživotního učení SVI AJAK

SROP - Společný regionální operační program Realizace 2006 - 2007 Celkové náklady 30 mil. Kč

Vývoj metodiky pro tvorbu modularizovaných školicích programů

OPRLZ - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Realizace 2006 - 2007 Celkové náklady 4,4 mil. Kč

Najdi si práci ve Středočeském kraji I a II

OPRLZ - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Realizace 2005 - 2007 Celkové náklady 58 mil. Kč

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat