Inovujeme s telekomunikačními daty!

Název projektu:Inovujeme s telekomunikačními daty!
Registrační číslo:CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006496
Název operačního programu:OPZ – Operační program Zaměstnanost
Žadatel:SVI AJAK z.s.
Partner:Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., O2 Czech Republic a.s.
Termín realizace:1. 6. 2017 – 31. 5. 2019

Cíl projektu

Projekt si klade za cíl přispět k efektivnějšímu nastavování parametrů veřejné a sociální politiky, a to prostřednictvím zpřístupnění objektivních kvantitativních velkých dat, která budou dostupná jako datová platforma pro tvorbu nových řešení v oblasti sociálních inovací a rozvoje veřejného sektoru, a to i v případě regionálního rozměru. V tomto ohledu zatím bohužel ČR v mezinárodním srovnání zaostává, neboť především v západní Evropě a severní Americe jsou již tzv. open data veřejným sektorem nejen více zpřístupňována, ale také využívána pro vývoj nových inovovaných nástrojů a služeb.

Předkládaný projekt se zaměřuje na řešení problému nedostatku velkých open dat, která mohou významným způsobem přispět k nastavování parametrů řešení otázek z oblasti sociální problematiky, zejména otázek souvisejících s trhem práce, a to i v regionálním členění. Dále se zaměřuje na jejich zpřístupnění veřejnosti, zejména její odborné části, a to včetně metodických pokynů pro práci s nimi.

Projekt uživatelům zpřístupní Big Data partnera projektu, telekomunikačního operátora O2 Czech Republic a.s., který uvedenými daty v potřebném rozsahu disponuje. Jako primární data budou využita data provozní, signalizační či reziduální, která vznikají v rámci běžného provozu v rozsahu jednotek TB denně. Právě s těmito daty budou v rámci projektu vytvářeny potřebné analýzy, které budou následně transformovány do podoby nástrojů, prostřednictvím kterých budou upravená zdrojová data využitelná aktéry trhu práce.

Místa realizace

Nymburk, Praha

Celkový rozpočet projektu

18 276 806,40 Kč

Informace:

Ing. Marek Koplík E-mail: marek.koplik@sviajak.cz Telefon: +420 775 223 388

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat