Název projektu:Kalibrační systém pro prediktivní technologie
Kód projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020245
Příjemce:City Smart Parking s.r.o.
Spolupříjemce:SVI AJAK services s.r.o.
Poskytovatel:Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba řešení:1. 8. 2020 - 31. 7. 2022

Anotace projektu

Předmětem projektu je výzkum, vývoj a realizace funkčního prototypu řešení pro automatizaci náběru, vyhodnocení a zpracování trénovacích (kalibračních) dat dopravy v klidu i pohybu pro účely zvýšení efektivity strojového učení prediktivních algoritmů založených na technologii neuronových sítí a zkrácení času jejich nasazení pro produkční provoz. Partnerem projektu je společnost SVI AJAK services s.r.o., která v rámci realizace projektu bude řešit spolu-vývoj platformy pro zpracování dat.

V současné době je jednoznačným celosvětovým trendem napříč obory dopravy v klidu i pohybu uplatňování technologií velkých dat a jejich zpracovávání a vyhodnocování pomocí technologií umělé inteligence založené na strojovém učení a budování neuronových sítí pro účely predikce. Tyto technologie umožňují zjednodušení rozhodovacích procesů a vyhodnocování dat v reálném čase.

Díky tomuto projektu očekáváme změny v oblasti urychlení nasazení řešení pro dopravu v klidu i v pohybu využívajících umělou inteligenci a prediktivní technologie až o 70%.

Informace:

Ing. Marek Koplík E-mail: marek.koplik@sviajak.cz Telefon: +420 775 223 388

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat