Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu

Název projektu:Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu
Reg. číslo:CZ.1.07/1.3.48/02.0044
Žadatel:SVI AJAK z. s.
Termín realizace:1. 5. 2013 – 31. 12. 2014

Cíl projektu

Podporovaná aktivita: podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy; tvorba a realizace vzdělávacích programů určených k rozvoji klíčových kompetencí učitelů.

Zlepšení osobnostních i profesních KK účastníků – pedagogů účastnících se škol, které se promítne do zvýšení motivace jednotlivců pracovat pro školu (a to případně i nad rámec daných povinností), do zkvalitnění týmové spolupráce pedagogického sboru, do pozitivní atmosféry v rámci pedagogického sboru, a tím i celkové atmosféry na škole.

Jedinou možnou cestou, jak v rámci podmínek čelit ne zcela příznivé situaci ve školství, je další vzdělávání pedagogů. K němu je však nutná jejich dostatečná motivace. Tou bude pocit uspokojení z osobnostního růstu, prokazatelné zlepšení komunikativních dovedností, zlepšení zvládání pracovních činností, lepší zvládání problémových situací apod. To vše s důrazem na individualitu jednotlivých účastníků a nešablonovitý přístup k probíraným okruhům.

Absolvování takto pojatého vzdělávacího bloku v rámci projektu se projeví ve větší vstřícnosti učitelů vůči kurikulární reformě, ve ztotožnění se s jejími principy, v obecně větší vstřícnosti vůči současné škole, v zlepšení komunikace se žáky i kolegy a nadřízenými pracovníky, což jsou předpoklady tolik potřebného zkvalitnění vlastní výuky.

V rámci projektu bude vytvořeno pět vzdělávacích modulů:

  • Komunikativní dovednosti,
  • Sociální a personální dovednosti
  • Základy koučinku,
  • Týmová spolupráce,
  • Brain jogging,

kterých se budou účastnit učitelé a ředitelé středních škol ve Středočeském kraji. Celkem se zúčastní vždy 10 pedagogů z 5 vybraných středních škol.

Školy, na nichž probíhají školení k projektu:

Ke stažení:

Ke stažení - studijní materiály ke kurzům:

Informace:

Ing. Jana Cucová, DiS. E-mail: jana.cucova@sviajak.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat