Malými řemeslníky s Patem a Matem – polytechnické vzdělávání v praxi MŠ

Název projektu:Malými řemeslníky s Patem a Matem – polytechnické vzdělávání v praxi MŠ
Reg. číslo:CZ.1.07/1.3.00/48.0089
Žadatel:SVI AJAK z. s.
Termín realizace:14. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Cíl projektu

Podpora polytechnického vzdělávání v MŠ prostřednictvím rozvoje potřebných odborných i osobnostních kompetencí učitelek/učitelů MŠ - účastníků vzdělávání.

Obsah

Projekt se zaměřuje na profesní rozvoj pedagogů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání a s ním související jejich osobnostní a sociální rozvoj. Projekt přináší 3 vzdělávací programy:

  • 1. VP je zaměřen na utváření pozitivního vztahu pedagogů MŠ k polytechnickému vzdělávání dětí a nabízí účastníkům teoreticko praktické poznatky o významu, metodách a formách rozvoje v této oblasti.
  • 2. VP je nosnou částí projektu, neboť předkládá účastníkům inovativní, ryze praktický soubor konkrétních návodů pro okruhy základních činností: Stavební práce, Domácí práce, Práce v kuchyni, Práce na zahradě.
  • 3. VP je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj cílové skupiny, bez nějž se nelze úspěšně posouvat v oblasti odborných kompetencí.

Všechny vzdělávací programy budou v rámci projektu akreditovány.

Místa realizace

Podle aktuálního zájmu MŠ - minimálně ve 4 krajích (určitě Středočeský, Královéhradecký, Vysočina…)

Počet uskutečněných kurzů

16 pro každý ze tří vzdělávacích programů (při kalkulované účasti 8 osob). Celkem bude v projektu proškoleno 384 osob, z toho v každém VP 128 osob.

Informace:

PhDr. Ivana Šmejdová E-mail: ivana.smejdova@sviajak.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat