Na svobodu připraven!

Název projektu:Na svobodu připraven!
Název operačního programu:OP Praha adaptabilita
Žadatel:SVI AJAK z. s.
Termín realizace:1.1. – 31.10. 2015

Cíl projektu

Projekt se zaměřuje na problematiku začleňování znevýhodněných osob s trvalým bydlištěm v Praze, ve výkonu trestu na trh práce. Potřeby této cílové skupiny spočívají především v aktualizaci jejích znalostí a povědomí o běžném životě na svobodě.

Obsah

Cílem projektu je skrze rozsáhlé školení v oblasti IT technologií pomoci znevýhodněné cílové skupině osob ve výkonu trestu s její zpětnou resocializací po návratu do běžného občanského života a zmenšit tak pravděpodobnost recidivy.

Práce s počítačem, e-mailem, internetem, vytvoření osobního profilu CV, správná sebeprezentace, komunikace s úřady a v neposlední řadě vytvoření manuálu „První kroky na svobodě“ jsou klíčové body projektu Na svobodu připraven!

Místa realizace

Praha

Celkový rozpočet projektu

2 052 738,80 Kč

Informace:

Ing. Jiří Otta E-mail: jiri.otta@sviajak.cz Telefon: +420 603 244 629

Projektové výstupy ke stažení:

Související aktuality:

27.1.2015Na svobodu připraven!
27.2.2015„Na svobodu připraven!“ – náš první den
10.6.2015„Na svobodu připraven!“ – napsali o nás!
17.8.2015Napsali o nás – „Na svobodu připraven!“
1.11.2015Projekt „Na svobodu připraven!“ byl úspěšně ukončen

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat