Odborné vzdělávání zaměstnanců SVI AJAK services s.r.o.

Název projektu:Odborné vzdělávání zaměstnanců SVI AJAK services s.r.o.
Registrační číslo:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005586
Název operačního programu:OPZ – Operační program Zaměstnanost
Žadatel:SVI AJAK services s.r.o.
Partner:Respect fashion s.r.o.
Termín realizace:1. 12. 2016 – 31. 10. 2018

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Společnost SVI AJAK services s.r.o. se zaměřuje na oblast poradenství převážně pro průmyslové podniky, projektové řízení a zvýšení konkurenceschopnosti svých klientů. S ohledem na komplexnost poskytovaných služeb je důležité zajistit zejména kvalitní zaměstnance, kteří se na celkových výkonech společnosti podílejí. Společnost tak hodlá vzdělávat své zaměstnance, a to na všech úrovních a ve všech druzích aktivit. V rámci předkládaného projektu společnost plánuje celkové zapojení min. 8 zaměstnanců, z nichž minimálně 85% obdrží vyšší než bagatelní podporu.

Partner projektu, společnost Respect fashion s.r.o. se zaměřuje na výrobu kvalitních obleků a s tím spojenou oblast sebeprezentace a pracovní etikety. Spojení subjektů pro projekt je tak logickým krokem vzhledem ke stejnému složení klientů a na sebe navazujících službách. V rámci projektu pak budou do vzdělávacích aktivit zapojeni celkem 4 zaměstnanci společnosti partnera.

Místa realizace

Nymburk

Celkový rozpočet projektu

839 616 Kč

Informace:

Ing. Jiří Otta E-mail: jiri.otta@sviajak.cz Telefon: +420 603 244 629

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat