TandemTraining

Název projektu:Tandem Training středočeský kraj
Reg. číslo:CZ.1.07/3.2.1.1/02.0042
Žadatel:SVI AJAK Nymburk
Termín realizace:1. 10. 2012 – 30. 6. 2014

Předmětné výběrové řízení na dodávku služeb v projektu Tandem training Středočeský kraj

Výzva a kompletní zadávací dokumentace k předmětnému výběrovému řízení (viz níže) byly uveřejněny na profilu zadavatele.

Cíle projektu

Obecný cíl projektu:

  • Zlepšení kvality dalšího vzdělávání poskytovaného vzdělávacími institucemi ve Středočeském kraji prostřednictvím metody shadowingu, tj. stínování lektorů a manažerů vzdělávání přímo v procesu vzdělávání a řízení instituce. Projekt se uskuteční ve spolupráci s vybranými vzdělávacími isntitucemi z Velké Británie, které poskytnou své kapacity v podobě špičkových lektorů a manažerů vzdělávání.

Specifické cíle projektu:

  • Zlepšení kvality v oblasti jazykového vzdělávání (výuka angličtiny) a manažerského vzdělávání – hard skills, soft skills (během lektorování v anglickém jazyce)
  • Zlepšení celkové úrovně řízení vzdělávání a řízení vzdělávacích institucí včetně dalšího vzdělávání lektorů. Nástrojem pro to bude shadowing (stínování lektorů a manažerů vzdělávání) a vzájemná výměna zkušeností a postupů, doplněná o zpětnou vazbu.
  • Umožnění vzniku partnerství mezi českými a zahraničními vzdělávacími institucemi. Z vytvořeného partnerství pak budou profitovat obě strany (zlepšení kvality, rozšíření klientely, know-how vhodné pro získání klientů z řad nejen tuzemských, ale i mezinárodních firem a organizací apod.)

V rámci projektu bude utvořeno několik „mini-partnerství“ česká – britská vzdělávací instituce, kde vždy český a britský lektor budou vzdělávat české klienty ve Středočeském kraji v „tandemu“, tedy ve dvojici. Nástrojem práce bude stínováná, zpětná vazba, mentoring. Zkušenost s touto metodou bude dále diseminována vzdělavatelům v kraji v rámci udržitelnosti.

Dokumenty ke stažení:

Informace:

PhDr. Ivana Šmejdová E-mail: ivana.smejdova@sviajak.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat