Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k [n]fenacenům

Název projektu:Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k [n]fenacenům
Registrační číslo:CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004669
Název operačního programu:OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Žadatel:Lach-Ner s.r.o.
Partner:SVI AJAK services s.r.o.
Termín realizace:1. 1. 2017 – 31. 8. 2019

Cíl projektu

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a je zaměřen na vývoj zařízení k provádění fotocyklizačních reakcí vedoucích k různým derivátům karbo- a hetero[n]fenacenů. Aparatura bude koncipována v průtočném režimu, aby plně dostačovala pro následnou produkci ve větším měřítku. Součástí projektu budou také práce spojené s optimalizacemi reakčních podmínek pro syntézu jejich prekurzorů.

Výrazné snížení produkčních cen umožní široké uplatnění těchto molekul v aplikacích, jako jsou molekulární funkční vrstvy (OFET, OLED, DSSC, OPV) a speciální polovodivé polymery. Firma Lach-Ner jako jediná na světě již v současné době nabízí jejich izomerní formy - heliceny. Rozšířením produktové řady takto specializovaných molekul se její konkurenční výhoda ještě znásobí, což může mít dopad na její další zviditelnění a postavení na poli globálního trhu.

Místa realizace

Neratovice, Nymburk

Celkový rozpočet projektu

22 179 342 Kč

Informace:

Ing. Marek Koplík E-mail: marek.koplik@sviajak.cz Telefon: +420 775 223 388

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat