Věda a výzkum

Co děláme

Tým společnosti SVI AJAK services, s.r.o. řeší ve spolupráci se svými partnery z akademické i podnikatelské sféry několik výzkumných projektů s podporou TA ČR, MPO a EU. Současně se věnuje komerčním vývojovým zakázkám specifického zaměření a provádí i další výzkumné práce na základě požadavků svých klientů.

Kam směřujeme

Výzkumné a vývojové projekty jsou v současné době zaměřeny především na chemii a využití polycyklických aromatických uhlovodíků – helicenů a fenacenů v oblasti optoelektroniky a separačních procesů.

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat