Poskytované služby

Konzultace a poradenství v oblasti VaV aktivit

SVI AJAK services s.r.o. poskytuje konzultace a poradenskou činnost především v těchto oblastech: chemie a aplikace polycyklických aromatických systémů, optoelektronické aplikace a kanabinoidy, potravinové doplňky a legislativa spojená s konopím.

Zakázkové syntézy

Ve spolupráci se společností Lach-Ner, s.r.o. nabízí SVI AJAK services s.r.o. služby v oblasti zakázkové syntézy a charakterizace organických sloučenin, především polycyklických aromatických systémů. Jako další specializaci lze nabídnout reakce iniciované světelným zářením – fotochemie, které provádíme na vlastních navržených aparaturách. Reakce lze optimalizovat jak ve vsádkovém, tak průtočném režimu.

Purifikace rozpouštědel

Zakázková destilace rozpouštědel za účelem zvýšení čistoty v objemech stovek až tisíců litrů.

Budování VaV sítí vědeckých pracovišť a akademické sféry a aplikace VaV výstupů v praxi

Díky široké síti kontaktů jak v komerčním, tak v institucionálním prostředí, je SVI AJAK services s.r.o. schopen účelově propojovat subjekty se zájmy o odbornou problematiku a současně zajistit transfer technologií a know-how do komerčního sektoru.

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat