Řešené projekty

Ve spolupráci se společností Lach-Ner, s.r.o. se odborný tým SVI AJAK services s.r.o. v minulosti věnoval následujícím projektům:

Projekty pod hlavičkou MPO

Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k helicenům

Období realizace: 2011 - 2013 Rozpočet projektu: 11 712 tis. Kč detail

Projekty pod hlavičkou TAČR

Chirální separace helicenů

Období realizace: 2014 - 2017 Rozpočet projektu: 15 223 tis. Kč detail

Příprava chirálních stacionárních fází pro HPLC na bázi helicenů

Období realizace: 2011 - 2014 Rozpočet projektu: 23 022 tis. Kč detail

Projekty pod hlavičkou OP PIK

Centrum výzkumu a vývoje společnosti Lach-Ner, s.r.o.

Období realizace: 2016 - 2018 Rozpočet projektu: 20 000 tis. Kč detail

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat