Řešené projekty

Ve spolupráci se společností Lach-Ner, s.r.o. se odborný tým SVI AJAK services s.r.o. v minulosti věnoval následujícím projektům:

Projekty pod hlavičkou MPO

Registrační číslo TIP FR-TI3/628
Název projektu Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k helicenům
Období realizace 2011 - 2013
Rozpočet projektu 11 712 tis. Kč
Cíl projektu

Projekt byl zaměřen na výzkum a vývoj nové jednotky (aparatury) pro oxidativní fotocyklizaci stilbenů, která vykazovala vysoký stupeň novosti. Aparatura byla složena z reakční a separační jednotky, která oddělovala produkty od reakčního media, které tak bylo vraceno zpět do reakce.

Takové zařízení umožňuje výrobu helicenů v měřítku dostatečném pro jejich distribuci po České republice a na další trhy. Na základě výsledků získaných v rámci tohoto projektu je zvažována stavba poloprovozní jednotky.

Hodnocení projektu

Celkové hodnocení projektu - U - uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Byla vyvinuta preparativní metoda pro syntézu helicenů, založená na fotocyklizaci stilbenových prekurzorů. Pro tyto účely byla navržena a sestavena unikátní fotocyklizační aparatura.

zpět

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat