VaV odborný tým

Ing. Jan Storch, Ph.D.

Působí mimo korporátní sféru jako vědecký pracovník v Ústavu chemických procesů AV ČR. Od roku 2010 zastává pozici vedoucího juniorského týmu, který se zaměřuje na chemii polycyklických aromatických systémů - helicenů a fenacenů. Velkou část tvoří aplikovaný výzkum a vývoj zaměřený na využití těchto molekul v nejrůznějších oblastech materiálové chemie, optoelektroniky, asymetrické katalýzy a separačních technik.

2004 – 2009 postgraduální studium, ÚCHP AV ČR 1999 – 2004 magisterské studium, VŠCHT Praha, FCHT, Ústav organické chemie

Spolupráce na následujících projektech:

Chirální separace helicenů hlavní spoluřešitel

Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k helicenům hlavní spoluřešitel

zpět

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat