VaV odborný tým

RNDr. Jaroslav Žádný, Ph.D.

Působí mimo korporátní sféru jako vědecký pracovník v Ústavu chemických procesů AV ČR. V roce 2015 obhájil disertační práci s důrazem na syntézu a použití helicenů v komplexech s transitními kovy. Předmětem jeho samostatného výzkumu je využití helicenů v asymetrické katalýze a uplatnění hetero[n]fenacenů ve fotovoltaice.

2007 – 2015 postgraduální studium, PřF UK/ÚOCHB AV ČR 2001 – 2006 magisterské studium, PřF UK/ÚCHP AV ČR

Spolupráce na následujících projektech:

Chirální separace helicenů člen VaV týmu

Technologie oxidativní fotocyklizace vedoucí k helicenům člen VaV týmu

zpět

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat