VaV odborný tým

Ing. Martin Kos

Ve své diplomové práci se zabýval problematikou syntézy deaktivátorů acetylcholine-sterázy. V rámci doktorského studia v ÚCHP se zabývá přípravou hetero[n]helicenů pomocí fotocyklodehydrogenačních metod ve vsádkových reaktorech a využitím těchto látek v oblasti fotovoltaiky, především ve DSSC článcích. V rámci projektu se bude podílet na syntetických pracích prováděných ve vsádkovém reaktoru a optimalizaci těchto procesů.

2014 – dosudpostgraduální studium, ÚCHP AV ČR / VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, dizertační práce: Syntéza polyaromatických sloučenin pomocí mikrovlnné fotochemie 2011 – 2014magisterské studium, VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, diplomová práce: 3-[2-(Dialkylamino)ethoxy]-4-(hydroxyiminomethyl)pyridiniové soli jako nové reaktivátory acetylcholinesterasy 2008 – 2011bakalářské studium, VŠCHT v Praze, Fakulta chemické technologie, bakalářská práce: Prekurzory nových reaktivátorů acetylcholinesterasy

zpět

Aktuality

Newsletter

Zaregistrovat